Over ons

 

IJsclub Volendam en 50-jarig jubileum

 

 

In de winter van 1962 – 1963 beleefde Nederland de koudste winter van de 20e eeuw en was het

zelfs mogelijk om vanuit Volendam met de auto over het ijs naar Stavoren (Friesland) te rijden.

Er werden op de Gouwzee en op het IJsselmeer ook schaatstoertochten gehouden naar Enkhuizen,

Hoorn en Amsterdam tot aan de Oranjesluizen. Het werd een onvergetelijke winter.


Door initiatieven vanuit de Volendammer Jongeren Beweging (VJB) werd op 8 oktober 1963, IJsclub

Volendam opgericht. Na oprichting blleek de eerste de beste winter van 1964 minder succesvol.

Terwijl de ijsdikte nog onvoldoende was, werd toch een Gouwzee toertocht georganiseerd waar

duizenden aan deelnamen. Dat de ijslaag niet de betrouwbare dikte had bleek gelijk een dag later.

De sneeuwveger van de ijsclub Olympia (Monnickendam) ging tussen Marken en Monnickendam

door het ijs. In die periode werd er bij de gemeente een aanvraag gedaan om een ijsbaan te realiseren.

Na tussenkomst van de KNSB kreeg de pas opgerichte ijsclub toestemming van de gemeente om

een ijsbaan aan te leggen in het Boelenspark.

 

In de afgelopen 50 jaar is hier dankbaar gebruik van gemaakt en zijn er ook talloze schaats-

wedstrijden gehouden. De bijbehorende ijsclubhomes werden tot tweemaal toe in brand gestoken

maar ook weer opgebouwd. Vele generaties hebben kunnen genieten van schaatsplezier door de

inzet van veel vrijwilligerswerk.

 

In het Boelenspark ligt inmiddels een prachtige, gedraineerde baan met een schaatshome om trots

op te zijn. Hierbij zetten meer dan 80 vrijwilligers zich jaarlijks in voor het schaatsen op natuur ijsbaan,

Gouwzeetocht en/of de jeugdschaatslessen op de kunstijsbaan in Hoorn.

Wel dient opgemerkt te worden dat het te betreuren is dat schoolgaande jeugd telkens als er een nog

te dunne ijslaag gevormd deze direct vernielen.

Het vernielen van het ijs is overigens niet iets van nu, want dat werd 50 jaar geleden ook al gedaan door

onze schoolgaande jeugd. Wat dat betreft is er nog weinig veranderd. Alleen het ruwe taalgebruik van

de hedendaagse jeugd is voor verbetering vatbaar. Het continu wachtlopen is een noodzaak om

vernielingen tegen te gaan.


Op 8 oktober 2013 bestaat de ijsvereniging 50 jaar en dat zal op een nog nader te bepalen datum

gevierd gaan worden. Het bestuur is de oprichters, oud bestuursleden en alle vrijwilligers dankbaar

voor hun inzet in al deze jaren. Zonder hen is het bestuur ridder te voet.