Vanaf 2021 zal IJsclub Volendam haar leden contributie niet meer contant aan de deur ophalen,
maar zullen wij van het gemak gebruik maken van een automatische incasso tot wederopzegging.

1. Waarom en waarvoor betaalt u contributie?
2. Bedrag contributie
3. Incasso door deelname jeugdschaatsen (online)
4. Incasso door bode (langs de deur)

5. Opzegging incasso


1. Waarom en waarvoor betaalt u contributie?
Elke vereniging heeft leden en draagt daarmee ook de verplichting met zich mee die leden kenbaar te maken
aan een overkoepelende organisatie. Voor IJsclub Volendam is dat de KNSB.
Elk lid behoort ook contributie te betalen voor dat lidmaatschap, welke wordt ingezet om de vereniging in leven te houden.
De vereniging bepaalt op basis van wat nodig is de hoogte van die contributie, en gelukkig is die bij IJsclub Volendam heel laag.
We streven er naar die contributie ook zo laag mogelijk te houden, en tegelijkertijd zo veel mogelijk plezier te bieden aan
alle schaatsenden zowel tijdens het jeugdschaatsen als tijdens de winter op onze ijsbaan in het Boelenspark.

Neemt u zelf geen deel aan het jeugdschaatsen dan draagt u met uw contributie bij aan onder andere datzelfde jeugdschaatsen,
maar natuurlijk ook zaken als onderhoud van onze uitvalsbasis 'de Schaatshome' en de nodige apparatuur tijdens de winter
om het ijs op peil te houden.
En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te noemen die er uiteindelijk toe bijdragen onze vereniging gezond te houden,
waardoor we u en iedereen het schaatsplezier kunnen blijven bieden die we zo graag willen.
Wij zijn u dan ook ontzettend dankbaar voor de steun die u onze vereniging biedt!
Een lidmaatschap/contributie is geldig voor de duur van 1 jaar, en wordt telkens met 1 jaar verlengd.

2. Bedrag contributie
Voorheen was u van ons gewend dat u één van de drie abonnementsvormen aangeboden kreeg (klein, groot of gezin),
het best passend bij uw gezinssituatie. Dit verandert vanaf 2021.
Er zal nog maar één type abonnement zijn welke voor dit jaar (2021) is vast gesteld op: 5 euro.
Dit abonnement is geldig per adres, wat inhoudt dat naast de zéér welkome support die u met het lidmaatschap aan onze vereniging biedt,
het hele gezin meteen lid is en dus mag schaatsen op de ijsbaan in het Boelenspark in het geval deze dichtgevroren is.
Een lidmaatschap/contributie is geldig voor de duur van 1 jaar, en wordt telkens met 1 jaar verlengd.

Note: Bij ijs op de ijsbaan in het park wordt er actief(!) gecontroleerd op lidmaatschap!!!

3. Incasso door deelname jeugdschaatsen (online)
Voor deze automatische incasso (tot wederopzegging) is uw mandaat nodig, welke u online tijdens de
inschrijving bij het jeugdschaatsen af geeft. IJsclub Volendam stelt zichzelf verplicht de incasso vooraf te
laten gaan door een email met de berichtgeving dat er geïncasseerd gaat worden, met een minimale
wachttijd van 10 dagen tussen email en incassering.
Zodra de incasso heeft plaats gevonden heeft u nog 56 dagen de tijd om het bedrag te laten storneren.
Na die periode is dit niet meer mogelijk.
Mocht storneren om wat voor reden dan ook toch gewenst zijn na deze periode,
dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij IJsclub Volendam.
Een lidmaatschap/contributie is geldig voor de duur van 1 jaar, en wordt telkens met 1 jaar verlengd.
Note: bent u reeds bekend als lid of donateur van voorgaande jaren, dan bent u reeds opgenomen in onze
leden administratie, en zal u niet dubbel worden geïncasseerd. Desondanks vragen we van u een
online/elektronisch akkoord, zodat de bode dan uw adres niet meer hoeft te bezoeken en de contributie via
genoemde incasso zal verlopen.

4. Incasso door bode (langs de deur) voor niet-jeugdschaatsers
Voor deze automatische incasso (tot wederopzegging) is uw mandaat nodig, welke wordt verkregen door de
bode die langs de deur komt/is gekomen. De bode zal een machtigingskaart met u invullen, welke zal worden
gebruikt voor de incasso. Hiervoor is van belang dat we van u onder andere een correspondentie email adres
verkrijgen. IJsclub Volendam stelt zichzelf verplicht de incasso vooraf te laten gaan door een email met de
berichtgeving dat er geïncasseerd gaat worden, met een minimale wachttijd van 10 dagen tussen email en
incassering.
Zodra de incasso heeft plaats gevonden heeft u nog 56 dagen de tijd om het bedrag te laten storneren.
Na die periode is dit niet meer mogelijk. Mocht storneren om wat voor reden dan ook toch gewenst zijn
na deze periode, dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij IJsclub Volendam.
Een lidmaatschap/contributie is geldig voor de duur van 1 jaar, en wordt telkens met 1 jaar verlengd.

5. Opzegging incasso
Wilt u de automatische incasso beëindigen? Dan kan dat door dit schriftelijk (email) kenbaar te maken aan onze ijsclub.
U vindt de contact gegevens in het menu onder 'contact'.
Houdt u er a.u.b. wel rekening mee dat we u wellicht willen kunnen benaderen (telefonisch/email/adres). Stuurt u deze
gegevens daarom dus graag even mee. Waarvoor onze dank.